Landbruget på Hindsels

Landbruget omfatter svineproduktion, markdrift og energi produktion.

Svineproduktion: I staldene, der er lejet ud, bliver der årligt produceret over 7000 slagtesvin og gyllen derfra bliver brugt som gødning på gårdens egne marker. 

Markdrift: På Hindsels er der ca 190 ha hvoraf de 140 ha dyrkes med korn og raps. Der dyrkes vinter afgrøderne raps, hvede, byg og rug og vårbyg/maltbyg. Tidligere har der blandt andet også været dyrket frøgræs. 

På Hindsels dyrkes markerne med reduceret jordbehandling, hvilket kort fortalt betyder at der ikke pløjes. Når pløjning udelades, har regnormene bedre vilkår og jordstrukturen forbedres. Udover dette spares der brændstof, hvilket igen betyder mindre udledning af COtil atmosfæren.

Det nyeste redskab til reduceret jordbehandling er denne frontmonterede dybdeharve, der kan løsne jorden helt ned til 20-25 cm dybde. Når jorden er løsnet så dybt giver det planterne bedre mulighed for at udvikle et godt rodnet, og dermed også bedre mulighed for at klare sig igennem vinteren, især hvis vinteren bliver hård og kold.

dybdeharven

Energiproduktionen består af strøm fra vindmølle og halm til varmeværket i Hvidbjerg. Når markerne er høstet, bliver halmen presset i store baller på 5-600 kg og opbevares i laden til de skal leveres på halmværket. Hele gården varmes også op med halm der brændes af i eget stoker fyr. Asken fra afbrændingen af halmen spredes på markerne igen som gødning.

 

Yderligere information